O

Erasmus+

Pappus to program finansowany w ramach programu Erasmus +, który oferuje zabawne trampoliny do nauki, wykorzystując powszechnie spotykane rośliny jako kontekst, źródło i inspirację.

Erasmus + to program UE wspierający wspólne projekty edukacyjne, szkoleniowe, młodzieżowe i sportowe w Europie. Umożliwia ponad 4 milionom Europejczyków studiowanie, szkolenie i zdobywanie doświadczenia za granicą.

Erasmus + oferuje możliwości dla osób w każdym wieku, pomagając im rozwijać i dzielić się wiedzą i doświadczeniem w instytucjach i organizacjach w różnych krajach.

Daje również podobne możliwości organizacjom różnej wielkości, w tym uniwersytetom, organizacjom charytatywnym oraz organizatorom kształcenia i szkolenia.

Projekt Pappus Erasmus + jest prowadzony przez University of Gloucestershire i wspierany przez organizacje edukacyjne z 6 krajów europejskich.

UOG transparent logo.png

Do tego wyjątkowego zasobu przyczyniły się organizacje w sześciu krajach UE.

Aby dowiedzieć się więcej o nich, kliknij flagę, aby odwiedzić ich strony partnerskie.