top of page
Keyboard and Mouse

Warunki korzystania

Pappus to program finansowany przez Erasmus+, oferujący zabawne trampoliny do nauki, wykorzystujący powszechnie spotykane rośliny jako kontekst, źródło i inspirację.

 

Właściciel strony

Strona internetowa Pappus jest własnością i jest obsługiwana przez University of Gloucestershire w imieniu Partnerów Pappus.  Te Warunki określają warunki korzystania z naszej strony internetowej i oferowanych przez nas usług. Ta strona oferuje odwiedzającym do pobrania pomysły i inspiracje do nauki i zabawy na świeżym powietrzu. Wchodząc na stronę Pappus lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków.

 

Świadczenie usług

Możemy, bez wcześniejszego powiadomienia, zmienić usługi; zaprzestania świadczenia usług lub jakichkolwiek funkcji oferowanych przez nas usług; lub stworzyć limity dla usług. Możemy trwale lub czasowo zakończyć lub zawiesić dostęp do usług bez powiadomienia i odpowiedzialności z dowolnego powodu lub bez powodu.

 

Własność intelektualna

Pappus Toolkit i Pappus Training Program oraz wszelkie materiały w nich zawarte lub przekazane przez nie, w tym między innymi oprogramowanie, obrazy, tekst, grafika, logo, znaki towarowe, prawa autorskie, zdjęcia, dźwięk, filmy i wszystkie związane z nimi prawa własności intelektualnej, stanowią wyłączną własność Partnerów Pappus, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych.  

 

Materiał może być udostępniany i edytowany w ramachCreative Commons

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0
Międzynarodowa licencja

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

 

W ramach międzynarodowej licencji Creative Commons Attribution 4.0 możesz:
 

 • Dzielić  — kopiuj i rozpowszechniaj materiał na dowolnym nośniku lub w dowolnym formacie.
   

 • Przystosować się  — remiksuj, przekształcaj i buduj na podstawie materiału.

 

Na następujących warunkach:

 • Atrybucja  — Musisz podać odpowiedni kredyt, podaj link do licencji i wskazać, czy dokonano zmian. Możesz to zrobić w dowolny rozsądny sposób, ale nie w sposób sugerujący, że licencjodawca popiera Ciebie lub Twoje użytkowanie.
   

 • Niekomercyjne  — Nie możesz używać materiałów do  komercyjne cele.
   

 • UdostępnijAlike  — Jeśli remiksujesz, przekształcasz lub rozbudowujesz materiał, musisz rozpowszechniać swój wkład pod adresem ta sama licencja jako oryginał.
   

 • Brak dodatkowych ograniczeń— Nie możesz stosować warunków prawnych lub środki technologiczne które prawnie ograniczają innym możliwość robienia wszystkiego, na co pozwala licencja.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć Uniwersytet Gloucestershire i Partnerów Pappus przed wszelkimi żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), wysuwanymi przeciwko nim przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z lub w w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu lub którejkolwiek z usług oferowanych w serwisie.

 

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku University of Gloucestershire ani Partnerzy Pappus nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym między innymi odszkodowanie z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych niematerialnych strat wynikających lub związanych z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi. 


W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, University of Gloucestershire i Partnerzy Pappus nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek (i) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści; (ii) obrażenia ciała lub szkody majątkowe dowolnego rodzaju wynikające z dostępu do naszej usługi lub korzystania z niej; oraz (iii) nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z naszych bezpiecznych serwerów i/lub wszelkich przechowywanych na nich danych osobowych.

 

Nie możesz korzystać z tej witryny, jeśli jest to zabronione w Twoim kraju lub na mocy jakiegokolwiek prawa lub regulacji mającej zastosowanie do Ciebie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków od czasu do czasu według własnego uznania. Dlatego należy okresowo przeglądać te strony. Gdy zmienimy Warunki w istotny sposób, powiadomimy Cię, że dokonano istotnych zmian w Warunkach. Dalsze korzystanie z Witryny lub naszej usługi po takiej zmianie oznacza akceptację nowych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych warunków lub jakąkolwiek przyszłą wersją Warunków, nie korzystaj ani nie uzyskuj dostępu (lub nadal uzyskuj dostęp) do strony internetowej lub usługi.

Screenshot 2020-10-27 at 11.50.13.png
bottom of page