top of page

Krajowe Plany Adaptacyjne

Narodowe Plany Adaptacyjne (NAPs) są pierwszym z trzech rezultatów pracy intelektualnej stworzonych przez partnerów Pappus.  NAP pokazują, w jaki sposób każdy partner zapewni, że program spełni potrzeby swoich kluczowych odbiorców w każdym kraju, i odzwierciedlają badania wtórnych, ankiety i częściowo ustrukturyzowane wywiady, a także społeczne i edukacyjne  kontekst kraju partnera.

Field/Desk Research
England NAP image.jpg
union-jack-1027898_1920.jpg
NAP Hungary image.jpg
hungary-162317_1280.png
Austria NAP image.jpg
austria-162233_1280.png
NAP Poland image.jpg
poland-26889_1280.png
NAP Slovakia image.jpg
slovakia-155307_1280.png
NAP Czech Rep image.jpg
czechia-4880480_1280.png

National Adaptation Plan Summary

This summary report is edited as an executive summary of all national reports and provides a brief overview of the results of desk and field research per partner country. This is intended to summarise the results in compact form to provide a rapid overview of the situation in all partner countries. The respective national reports (in native languages) are published so that interested parties can read them in detail via the partners page

IO1_2_Pappus_summary_desk_and_field_research_final_Page_01.jpg
bottom of page