Krajowe Plany Adaptacyjne

Narodowe Plany Adaptacyjne (NAPs) są pierwszym z trzech rezultatów pracy intelektualnej stworzonych przez partnerów Pappus.  NAP pokazują, w jaki sposób każdy partner zapewni, że program spełni potrzeby swoich kluczowych odbiorców w każdym kraju, i odzwierciedlają badania wtórnych, ankiety i częściowo ustrukturyzowane wywiady, a także społeczne i edukacyjne  kontekst kraju partnera.

England NAP image.jpg
union-jack-1027898_1920.jpg
NAP Hungary image.jpg
hungary-162317_1280.png
Austria NAP image.jpg
austria-162233_1280.png
NAP Poland image.jpg
poland-26889_1280.png
NAP Slovakia image.jpg
slovakia-155307_1280.png
NAP Czech Rep image.jpg
czechia-4880480_1280.png